TRENING

Opiekę trenerską nad programem Polski Himalaizm Zimowy sprawuje trener lekkiej atletyki Dr nauk kultury fizycznej Zbigniew Borek z Zabrza. Do roku 2010 pracownik AWF Katwowice a od 2010 Akademi Ekonomicznej w Krakowie.

Instruktor sportu w pływaniu, instruktor sportu w gimnastyce, instruktor rekreacji ruchowej w specjalności kajakarstwo, autor lub współautor ponad 100 artykułów i publikacji naukowych i metodycznych. Brał udział w wielu projektach i pracach badawczych, własnych oraz grupowych, z zakresu teorii treningu, rekreacji i turystyki.

(kontakt z.borek@poczta.onet.pl

Trening Alpinisty - artykuł Marcina Woźniaka z KW Poznań


Zbigniew Borek na Wołowcu


Z.Borek podczas przejścia Grani Tatr zachodnich


Zbigniew Borek

Sponsor sprzętowy:
Partner programu:
Dostawca lin: