Kontakt

 

Janusz Majer: janusz.majer@pza.org.pl

Nr telefonu: 601 484 617

Adres korespondencyjny:
Polski Związek Alpinizmu (biuro@pza.org.pl)
ul.Corazziego 5/24
00-087 Warszawa

Aby uzyskać kontakt z aktualną wyprawą proszę otworzyć blog "aktualna wyprawa" i kliknąć na pole "kontakt" 

Sponsor sprzętowy:
Partner programu:
Dostawca lin: