Wyprawa unifikacyjna PZA - Makalu 2011-"Osiągneliśmy 7000 metrów"


22 sierpnia 2011 - ruszyła wyprawa Polskiego Związku Alpinizmu, której celem jest zdobycie tzw. "wysokiego" ośmiotysięcznika Makalu 8463 m. bez użycia tlenu. Wyprawa odbywa się dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, Fundacji Kukuczki i marki HiMountain.


Informacja medialna na temat wyprawy unifikacyjnej PZA na Makalu - Teleexpress 23.08.2011