Schematy dróg:


Chan Tengri - droga północną ścianą, przez "plecy" Czapajewa (fot. Marcin Hennig)


Pik Pobiedy - droga klasyczna przez zachodni wierzchołek (fot. Marcin Hennig)